تزریق خون به پیرها برای جوان شدن

تزریق خون به پیرها برای جوان شدن

همیشه همه انسانها از پیر شدن می هراسیدند همانطور که از زمانهای قدیم افسانه هایی بین مردم رایج بود که میگفت اگر خون افراد جوان به انسانهای پیر تزریق شود نیروی جوانی و قوای جسمی اشخاص پیر بازمیگردد و آنها قویتر و شاداب تر میشوند . به گزارش پرشین تک حالا اما با دلایل علمی و آزمایشات علمی مختلف ثابت شده است که انتقال نيروي جواني از پسر جوان به زن ميانسال و پير و برعکس و تزريق خون جوانان به افراد پير براي جوان سازي پوست و بازگشت نيروي جواني واقعیت دارد .

 

ماجراي انتقال جواني از افراد جوان به پيرسالان موضوع تازه اي نيست از قديمي ها شنيده بوديم اگر يک پسر جوان با زن پير ازدواج کند نيروي جواني خود را به زن پير ميدهد ودر عوض پيري را از همسرش مي گيرد . در حال حاضر محققان آمريکايي اين ماجرا را به صورت علمي ثابت کرده اند

 

جوان سازي از طريق تزريق خون فرد جوان به افراد ميانسال براي بازگشت نيروي جواني بيشتر شبيه به يک افسانه و جادوگري مي باشد . اما اين ماجرا واقعيت دارد و توسط گروه تحقيقاتي شرکت Alkahest در كاليفرنياي آمريکا ثبت شده است .اما چطور تنها با تزريق کردن پلاسماي خون, افراد پير مي توانند جوان شوند . در تحقيقات اخير اين گروه روي موش هاي آزمايشگاهي به نتايج شگفت انگيزي رسيدند .

 

ابتدا خون پسر 18 ساله سالم را گرفتند و به موش 12 ماهه تزريق کردند . در علم پزشکي يک موش 12 ماهه معادل يک انسان 50 ساله مي باشد . تزريق خون در يک سيکل منظم هر 3 روز يک بار تا 6 مرتبه خون را به موش پير تزريق مي کردند .پس از گذشت دوران تزريق خون, موش را وارد قفس موشهاي جوان کردند. موش ميانسال مانند ديگر موشهاي جوان خيلي راحت مي توانست دويدن و فعاليتهاي روزمره موشهاي جوان را انجام دهد

 

در صورتيکه تا قبل از تزريق خون مانند ديگر موشهاي ميانسال توانايي انجام دادن هيچ کاري را نداشت .نکته جالب بازگشت حافظه موش به حالت ابتدايي دوران جواني بود پس از تزريق خون, موش را وارد چرخه مارپيچي کردند تا راه را به خاطر بسپارد خيلي جالب موش ميانسال با اينکه مغزش تحليل رفته بود توانست راه خود را پيدا کند . در صورتي که تا قبل از تزريق اين قابليت را نداشت .دانشمندان آمريکايي بر اين باور هستند در آينده اي نزديک بتوانند اين عمل را براي انسانها انجام دهند و جواني را به مردم ميانسال هديه کنند .