باز هم تولد عجیب یک نوزاد در هند با دمی در حال رشد!!

باز هم تولد عجیب یک نوزاد در هند با دمی در حال رشد!!

 

این دم وحشتناک در حال رشد بعد از 5 روز تولد به 12 سانتیمتر رسیده است . در هند برخی کودکان با دم پرستش می شوند اما این پدر و مادر این را نمی خواهند و از پزشکان خواسته اند تا این ضایعه اضافه را تحت عمل جراحی قرار دهند و طی یک عمل 4 ساعته تلاش پزشکان این بود که رشد این دم را متوقف کنند و آن را حذف کنند. !!!

 

به گزارش پرشین تک این نوزاد جالب در هند بدنیا آمد. به بیان پزشکان این یک دوقلوی خواهر برادری با آناتومی بدن ناقص انسان شکل گرفته است .

 

باز هم تولد عجیب یک نوزاد در هند با دمی در حال رشد!!

 

باز هم تولد عجیب یک نوزاد در هند با دمی در حال رشد!!


 

باز هم تولد عجیب یک نوزاد در هند با دمی در حال رشد!!