جراحی 300 پوندی روی ماهی قرمز در انگلیس

جراحی 300 پوندی روی ماهی قرمز در انگلیس

 

همیشه در لحظه سال تحویل در خانه بسیاری از ایرانیان ماهی قرمز این موجودات کوچک دیده می شود. مبلغ خرید یکی از این ماهی های کوچک از 10 هزار تومان فراتر نخواهد رفت ولی اگر قصد نگهداری از آن را دارید باید با هزینه درمانش آشنا شوید.

 

مدتی پیش یک مرد انگلیسی ماهی قرمز کوچکش را به بیمارستان حیوانات برد تا آن ها مشکل معده او را حل کنند. این ماهی چند هفته ای بود که رنگش تغییر کرده بود و به هیچ عنوان فضولات خود را خارج نمی کرد و در شرف مرگ بود.

 

پزشکان این ماهی 8 سانتی متری را بیهوش کردند و 50 دقیقه برای نجات جانش تلاش کردند. در تمام عمل جراحی پزشکان ضربان قلبش را چک می کردند، فشارش را تنظیم کردند و توانستند مشکل او را حل نمایند.

 

اما نکته جالب دیگر در مورد این عمل جراهی هزینه 300 پوندی آن است که تقریبا معادل 1.5 میلیون تومان است. با این مقدار هزینه شما می توانید چند صد ماهی قرمز بخرید.