پیدا کردن یک بشکه پول توسط این کشاورز (عکس)

پیدا کردن یک بشکه پول توسط این کشاورز (عکس)

 

گاهی یک اتفاق میتواند یک زندگی را دگرگون کند… به گزاش پرشین تک یک کشاورز کلمبیایی هنگام شخم زدن زمینش به این بشکه‌های پر از پول برخورد کرد! او تصادفا ۶۰۰ میلیون دلار از پول‌های پابلو اسکوبار (قاچاقچی مواد مخدر) را پس از ۲۵ سال پیدا کرده بود!

 

 

پیدا شدن یک بشکه پول در توسط این کشاورز (عکس)
کشاورز کلمبیایی