کودکی 3 ساله که پلیس را 24 ساعت سر کار‌ گذاشت

کودکی 3 ساله که پلیس را 24 ساعت سر کار‌ گذاشت


به گزارش پرشین تک به نقل از روزنامه ایندیپندنت پلیس منطقه وست یورکشایر انگلیس بیش از 24 ساعت وقت خود را صرف جست‌وجو برای یافتن یک کودک کرد که در تماس با اورژانس اعلام کرده بود در حالی که با مادر بیهوش خود در خانه تنهاست، در به روی آنها قفل شده و او آدرس خانه‌ خود را نیز نمیداند.

 

پلیس پیش از این زمانی که نتوانسته بود کودک یا مادر وی را شناسایی کند، با انتشار بخشی از مکالمه ضبط شده، از مردم خواسته بود تا در یافتن این کودک به پلیس کمک کنند. این کودک که گفته بود 3 ساله است، خود را الی نامیده و عنوان کرده بود که مادرش بر زمین افتاده و بلند نمی‌شود.

 

پلیس از صبح دیروز به دنبال یافتن این کودک و مادرش بود، با این وجود نتوانسته بود نشانی از این دو بیابد. چندین تیم جستجو و شناسایی پلیس در مناطق مختلفی که این کودک نشانی‌هایی در مورد آن‌ها داده بود، به جستجو برای یافتن خانواده این کودک مشغول شدند.

 

بنا بر این گزارش، در اتفاقی غیرمعمول، شماره تماس‌گیرنده نیز در ابتدا قابل شناسایی و ردیابی نیز نبوده است. اما با ادامه بررسی‌ها مشخص شد که شماره تلفن همراه تماس گیرنده مربوط به بردلینگتون در یورکشایر شرقی است.

 

با مراجعه پلیس به این آدرس، مشخص شد که این شماره مربوط به 2 دختر 10 ساله بوده و این تماس به کلی شوخی بوده که به مدت بیش از 24 ساعت بخشی از نیروی پلیس انگلیس را به خود مشغول کرده است.