عاشقانه: چقدر عاشقت شده ام..!

عاشقانه: چقدر عاشقت شده ام..!

 

پرشین تک نوشته ای عاشقانه و زیبا آماده کرده که در ادامه خواهید خواند.

 

همه جا هستی جزء آغوشم

یعنی چقدر عاشقت شده ام که در آینه تو را میبینم
در جلد سایه ام تو رفته ای

لای کلمات کتابی که میخوانم تو می دوی
چای را تو شیرین میکنی
خواب بعد از قهوه را تو می پرانی
مستی بعد از شراب تویی
و لذت رویا تو!

یعنی چقدر عاشقم
که همه چیز توست برایم؟!

راستش برای خودم نگران نیستم
اما...
حیف نیست تو به این زیبایی
این همه جا باشی و در آغوشم نه!