می روی که خوشبخت شوی....!

می روی که خوشبخت شوی....!

 

پرشین تک نوشته هایی عاشقانه و کوتاه را آماده کرده که در ادامه خواهید خواند

 

تعهد یا تاهل؟
بیشتر متعهدم!
چون در زندگی ام کسی را دارم که نیست
و بارها خواهش کرده نخواهمش...
اما پایبندم به چیزی که یادآوری میکند برایش هیچ ارزشی قائل نیست،
و هیچ تعهدی به تعهدم ندارد.
و این از شگفتی های عاشق بودن است.
اینکه بخواهی و نخواهد،
بدانی که ممکن نیست؛
اما هر روز امیدوارتر، پایبندتر بشوی...

*حامد رجب پور

 

اگر قصد رفتن دارید ،
به بدترین شکل ممکن دلش رابشکنید و بروید...
شاید برنجد،
درد بکشد،
گریه کند،
اما دیگر دلتنگتان نمیشود...
باور کنید دلتنگی
ازهر درد بی درمانِ دیگری بدتر است!

*لیلا فرهمند

 

به غم باغبانی فکر میکنم
که با اندوه بر سر باغچه ی کوچکش نشسته است
و نمیداند چگونه به گل هایش
از آمدن پاییز بگوید که آن ها نمیرند...
این غم را منی که
روزی
به دلم فهمانده ام تو دیگر نیستی خوب میدانم...

*سحر رستگار

 

دلتنگی که گفتن ندارد،
بگویم دوباره قهر میکنی!
بگذار جور دیگری بگویم
این دلِ لعنتی نمیدانم چرا درست کار نمیکند...
تو نمیدانی چرا؟!

*پريسا فرزان

 

می روی که خوشبخت شوی
و من
حال کودکی را دارم
که نخ بادبادکش پاره شده...
مانده
برای اوج گرفتنش
ذوق کند
یا برای از دست دادنش
گریه!

*محسن حسینخانی