از مصرف قلیان و ضررهای آن چه می داتید ؟

از مصرف قلیان و ضررهای آن چه می داتید ؟

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با بیان اینکه قلیان سبب انتقال هپاتیت B و C می‌شود، گفت: تمامی باکتری‌های داخل دهان در زمان استفاده از قلیان، وارد آب قلیان می‌شود و آب یا شلنگ قلیان را آلوده می‌کنند.

 

نوذر نخعی، گفت: متاسفانه بسیاری از مردم تصور می‌کنند اگر قسمت دهنی قلیان را عوض کنند از نظر میکروبی مشکلی ندارد اما براساس تحقیقات، آب یا شلنگ قلیان نیز سبب منتقل شدن بیماری‌هایی چون سل و هپاتیت B و C می‌شود.

 

وی گفت: تمامی باکتری‌های داخل دهان در زمان استفاده از قلیان، وارد آب قلیان می‌شود و آب یا شلنگ قلیان را آلوده می‌کنند.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان، گفت: تنباکو جزو مواد مخدر تلقی می‌شود و موادمخدر، موادی هستند که در انسان وابستگی ایجاد می‌کنند اما مزاج‌ها متفاوت بوده و ممکن است یک فرد زودتر یا یک فرد دیرتر به قلیان اعتیاد و وابستگی پیدا کند.

 

نجفی همچنین بیان کرد: باور غلط در مردم این است چون دود تنباکو از آب عبور می‌کند، هیچ خطری ندارد، اما با توجه به تحقیقات بین المللی که در این زمینه انجام شده، بسیاری از فلزات سنگین مانند آرسنیک و جیوه غلظت‌شان در دودی که از قلیان منتشر می‌شود، بیشتر از سیگار است.

 

وی با تاکید بر اینکه ضررهایی که قلیان به بدن وارد می‌کند بسیار قابل توجه است، گفت: برخی از سرطان‌ها همانند ریه، حنجره و سرطان‌های حفره دهان، مثانه، روده بزرگ، 10 تا 15 برابر در جمعیتی که قلیان مصرف می کنند، بیشتر است. بروز مشکلات ریوی از جمله انسداد مزمن ریوی و آسم از دیگر مضرات مصرف قلیان است و علاوه بر آن وابستگی جسمی برای افراد ایجاد می‌کند.

 

نجفی با تاکید بر اینکه قلیان سبب افزایش سکته‌های قلبی می‌شود، گفت: استفاده از قلیان برای مادران باردار و نیز زنان بارداری که در معرض دود قلیان قرار دارند، بسیار مضر است.

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان با اشاره به ضررهای اجتماعی مصرف قلیان، گفت: به قلیان نباید ساده نگاه کرد بلکه این وسیله بستر را برای رو آوردن به سایر خطاها و فسادها باز می‌کند. قلیان راه برگزاری محفل‌ها و دور هم نشستن‌ها را برای اشخاص باز و همین مساله، زمینه را برای سایر خطاها و فسادها فراهم می‌کند.