چه مواقعی چین و چروک صورتتان بیشتر می شود؟

چه مواقعی چین و چروک صورتتان بیشتر می شود؟

نحوه زندگی ،محیط وفرهنگ، تاثیر زیادی در ایجاد چین وچروک و پیری پوست دارد.افرادی که در مناطق آسیایی زندگی می کنند، دیرتر دچار چین و چروک پوست می شوند.فسیس هیپوکراتیکا پزشک یونانی، اعتقاد داشت در انسان هایی که ناراحتی حاد و مزمن دارند ،به گزارش پرشین تک: اغلب در نیمی از هر دو طرف چهره یک چین عمیق از پره های بینی تا گوشه دهان ایجاد می شود.زمانی که ماهیچه های صورت ما حرکت می کند ، پوستمان را می کشد وچین و چروکی روی آن ایجاد می کند. بنابراین باید مراقب زمان هایی باشیم که روی صورتمان چین می افتد.

 

چین پیشانی
این چین در زمان کج کردن عضلات پیشانی و صورت  به وجود می آید.کسی که درجلوی کمد لباسش می ایستد و فکر می کند که چه نوع لباسی باید بپوشد ، پیشانی اش را چین می دهد، در این صورت خون در مغز به جریان می افتد.در وقایع هیجان انگیز و بروز احساسات منفی ، چهره خود را در هم می کشیم و این حالت باعث ایجاد چین و چروک می شود.این عادات خط هایی طویل المدت روی چهره می گذارد. در افراد نزدیک بین که از عینک استفاده نمی کنندو افرادی که در کارشان دقیق هستند مثل ساعت سازان؛ اغلب بر پیشانی شان چین وچروک ظاهر می شود.سعی کنید وقتی در حال تمرکز هستید ، رفتارهای خود را کنترل کنید.

 

چین در گوشه چشم
وقتی برای محافظت از چشم ها، پلک هایمان را محکم می فشاریم به عنوان مثال در آفتاب سخت یا در باد وباران، در گوشه چشم، چین ایجاد می شود. شما می توانید با استفاده از عینک آفتابی از چشم هایتان و پوست اطراف آن محافظت کنید.

 

چین بین ابرو ها
ناراحتی باعث بروزچین های افقی بین ابروها می شود. شما می توانید با کنترل چهره خود هنگام ناراحتی  از ایجاد چین جلوگیری کنید.زمانی که فردی صحبت ویا فکر می کند و شما با اوموافق نیستید ؛ ابروهایش را بالا برده وبا حالتی نظیر طعنه ، شک و تعجب وتکبر واکنش نشان می دهد. در این حالت گاهی تنها یک یا دو چین در ابرو ایجاد می شود.

 

چین کنار وروی بینی  
وقتی بچه ای غذایی را دوست نداشته باشد ، آن را می چشد. بزرگسالان هم همین گونه اند. وقتی غذایی را با میل نمی خوریم چین افقی روی بینی ظاهر می شود.

 

چه چیز چین های صورت را آشکار می کند
نوع پوست هم نقش مهمی در ایجاد چروک بازی می کند. پوست خشک ، چین و چروک بیشتری دارد. بیشتر بزرگسالان به دلیل داشتن پوست خشک ، چین های کوچکی روی صورت دارند.