فروش کانکس 16 میلیونی به قیمت 26 میلیون به زلزله زدگان

فروش کانکس 16 میلیونی به قیمت 26 میلیون به زلزله زدگان

 

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان البرز، از تشکیل ۲ پرونده تعزیراتی مبنی بر گرانفروشی دو شرکت سازنده کانکس خبر داد.

 

تشکیل پرونده برای دو شرکت گرانفروش کانکس به زلزله زدگان

بنابر گزارش پرشین تک به نقل از اکبر مختاری مدیر کل تعزیرات حکومتی استان البرز، اظهار کرد: پیرو شکایات مردمی مبنی بر گرانفروشی سازندگان کانکس، گشت سیار تعزیرات حکومتی به همراه بازرسان دستگاه‌های نظارتی از دو شرکت تولید کننده کانکس برای زلزله زدگان استان کرمانشاه بازرسی به عمل آوردند. در بازرسی‌ها مشخص شد که این دو شرکت، کانکس‌هایی که ارزش هر کدام از آن‌ها ۱۶۰ میلیون ریال است را به قیمت ۲۶۵ میلیون ریال به فروش می‌رساندند.

 

با احراز تخلف انتسابی، پرونده تخلفاتی، تشکیل و جهت رسیدگی به شعبه هشتم تعزیرات ارجاع شد. در همین راستا مقرر شد سازندگان کانکس مابه التفاوت وجه اضافی دریافتی را به خریداران بازگردانند. کسانی که از این شرکت‌ها کانکس با قیمت ۲۶۵ میلیون ریال خریداری کردند، به تعزیرات مراجعه و شکایت خود را ثبت کنند تا در اسرع وقت به شکایات آن‌ها رسیدگی شود.