بخشش غیرمنتظره علی دایی برای باشگاه پرسپولیس

بخشش غیرمنتظره علی دایی برای باشگاه پرسپولیس

 

یکی از تیترهای اصلی روزنامه پیروزی تیتر مهمی درباره بخشش علی دایی است. دایی که چند هفته قبل در برنامه 90 خیلی صریح درباره طلبش از پرسپولیس سخن گفت و ماجرای ده ها نامه ای که نوشته بوده تا شاید طاهری به یکی از آنها پاسخ بدهد و مالیاتش را بپردازد را به طور شفاف شرح داد.

 

دایی گفت فقط 132 میلیون تومان مالیاتش را می خواسته اما وقتی پرسپولیسی ها از پرداخت این پول سر باز زدند ، او به فدراسیون شکایت کرد و توانست 2.3 میلیارد علیه قرمزها حکم بگیرد. او البته این حکم را وارد پرونده های قرمزها در ماجراهای پرونده مجوز حرفه ای نکرد و با پادرمیانی مهدی محمد نبی ، مانع از صدور پرونده حرفه ای برای قرمزها نشد .

 

با تغییرات مدیریتی در پرسپولیس ، گرشاسبی دور جدید رایزنی با وی را آغاز کرد و توانست او را راضی کند تنها بدهی مالیاتی اش را بگیرد. حالا روزنامه پرسپولیس خبر مهمی داده است. این که علی دایی از طلب 2.3 میلیاردی اش گذشته و به همان توافق قدیمی پرداخت مالیات بسنده کرده تا به عنوان یکی از محبوب ترین های ادوار پرسپولیس ، بخشی از دینش به هواداران ادا کرده باشد و باعث دلخوشی این طرفداران بی شمار تیم قرمزپوش شده باشد.