درگذشت همسر شناگر سرشناس کشورمان در استرالیا

درگذشت همسر شناگر سرشناس کشورمان در استرالیا

 

حمیدرضا مبرز شناگر کشورمان در استرالیا دچار سانحه رانندگی شد و متاسفانه همسرش درگذشت و حمیدرضا و فرزندش در بیمارستان بستری شدند.

 

حمیدرضا که در استرالیا مربی شنای کالج است سال 86 رکورد 100 متر پروانه کشور را به میزان 28 صدم ثانیه کاهش داد و آن زمان حد نصاب جدیدی را به نام خودش ثبت کرد.

 

هرچند که این رکورد بعدها شکسته شد اما باعث نشد تا مبرز از یاد و خاطره علاقمندان به ورزش شنا برود.

 

پرشین تک این ضایعه با به خانواده مبرز تسلیت و برای حمیدرضا مبرز و فرزندش آرزوی سلامتی می کند.