شیرینی کیک قهرمانی پرسپولیس

شیرینی کیک قهرمانی پرسپولیس

به گزارش پرشین تک؛ پرسپولیسی ها سه هفته پیش از پایان لیگ به قهرمانی دست یافت و این قهرمانی زودهنگام آنقدر برایشان شیرین بود که هنوز جشن آن برای بازیکنان پرسپولیس تمام نشده است.

 

شیرینی کیک قهرمانی پرسپولیس

 

آخرین تصویری که از جشن قهرمانی پرسپولیس منتشر شده است، تصویری از کیکی است که برای این مناسبت تدارک دیده شده و به هواداران این تیم تقدیم شده بود.