عزادار شدن مهدی رحمتی دروازبان استقلال

عزادار شدن مهدی رحمتی دروازبان استقلال

 

مهدی رحمتی دروازه بان استقلال, دایی خود را از دست داد.

 

درگذشت دایی مهدی رحمتی

 

مهدی رحمتی دروازبان استقلال به احتمال زیاد امروز در تمرین این تیم حاضر نمی شود.

 

گویا این دروازه بان دایی خود را از دست داده است و باید در مراسم ختم وی شرکت کند.

 

پرشین تک به نوبه خود به مهدی رحمتی تسلیت می گوید و برای خانواده آن مرحوم طلب صبر دارد.