تشکیل شدن ستاد جرایم انتخاباتی سال 1396

تشکیل شدن ستاد جرایم انتخاباتی سال 1396

به گزارش پرشین تک فرهاد تجری سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی کل‌کشور درباره نحوه گزارش تخلفات تبلیغاتی نامزدها، اظهار داشت: جرایم فراوانی در عرصه انتخابات وجود دارد که امیدواریم میزان تخلفات در این حوزه به حداقل برسد.

 

وی افزود: هم دستگاه‌های گزارش‌دهنده و ناظر داریم مثل هیأت‌های اجرایی و هیأت‌های نظارت و فرمانداری‌ها و هم سیستم‌ها و دستگاه‌هایی داریم که وظایف قانونی مستمر و دائم در خصوص تخلفات و جرایم دارند؛ مثل نیروی انتظامی و دستگاه قضایی که وظیفه و رسالت عمومی‌اش برخورد با تخلفات و جرائم و نقض قوانین است.

 

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراهای در ادامه تصریح کرد: در صورتی که جرم افراد احراز شود، هم حق خصوصی افراد است که شاکی شوند و هم دستگاه‌های نظارتی، اجرایی و فرمانداری‌ها موظفند این تخلفات را به مراجع قضایی گزارش دهند و ضابطان دستگاه قضایی مکلفند این تخلفات را پیگیری کنند.

 

وی اضافه کرد: با توجه به تجربیات انتخابات گذشته و با توجه به نیاز ضروری این دوره از انتخابات و با اعتقاد به اینکه پیشگیری بهتر از درمان است، دستگاه قضایی، دادستانی کل‌کشور و ستاد پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ستاد پیشگیری از جرایم انتخاباتی را تشکیل دادند که با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و مرتبط تشکیل شده است.

 

تجری با اشاره به فعالیت‌های این مرکز یادآور شد: یکسری راهکارهایی برای جلوگیری از وقوع جرم اتخاذ شده است تا بشود زمینه جرایم انتخاباتی را تا حدودی کاهش دهند، البته این اتفاق افتاده است و تا حدودی هم موفق بوده است.این عضو هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات شوراها با بیان اینکه مجری سیاست‌های کمیته پیشگری از وقوع جرم، دادستان‌ها و دستگاه‌های ذی ربط قضایی هستند، تأکید کرد: این کمیته در استان‌ها در حد شهرستان و استان، مجری دارند که توفیقاتی در این حوزه رخ داده است.

 

وی همچنین در توضیح نحوه اعمال مجازات و شناسایی مجرمان نیز گفت: با اختیارات دادگاه و متناسب با نوع جرم، مجازات‌های مربوطه اعمال خواهد شد و با توجه به شخصیت متهم و میزان و شدت آثار بیرونی‌ای که جرایم دارند، اتخاذ تصمیم خواهد شد.تجری در پایان خاطرنشان کرد: میزان اثرگذاری جرم در تعیین مجازات بسیار مؤثر است،

 

بعضی از جرایم شاید در محدوده اثرگذاری بسیار کوچک باشد، از طرفی بعضی تخلفات هم آثار مهم و کلی دارند، در عرصه ریاست‌جمهوری به یک صورت و در عرصه شوراها هم به یک صورت، ممکن است گاهی تشویش اذهان و تخریب رقیب باشد، برای این تخلفات حتماً اقدامات لازم و مجازات‌های مقتضی اعمال خواهد شد.