تکذیب خبر فوت یکی از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر کرمانشاه

تکذیب خبر فوت یکی از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر کرمانشاه

 

محمد حسین صادقی دادستان عمومی وانقلاب کرمانشاه، به انتشار خبری در فضای مجازی مبنی بر فوت یکی از بازداشت شدگان اغتشاشات اخیر کرمانشاه اشاره کرد و گفت: این خبر از اساس کذب و عاری از حقیقت است.

 

بعد از آنکه دشمنان این مرز و بوم از تحقق اهداف مورد نظر خود با هوشیاری و اقدام به موقع مردم تحت زعامت مقام معظم رهبری ناامید شدند، با تعقیب همان سیاست کشته سازی و با انتشار چنین اخباری در پی التهاب آفرینی و تشویش اذهان عمومی هستند.

 

صادقی دادستان عمومی و انقلاب کرمانشاه، درخصوص هویت فردی که فوت وی را مربوط به وقایع اخیر می دانند، عنوان کرد: عکس منتشر شده متعلق به فردی است با هویت غلامرضا محمدی که در 28 آذر سال 94 حسب جواز دفن صادره بعلت عوارض ناشی از مصرف مواد مخدر فوت کرده است. بدیهی است که فرد فوت شده هیچ ارتباطی به موضوع دستگیری افراد در دی‌ ماه سال 96 در کرمانشاه ندارد.