اس ام اس های ناب و زیبای رفاقتی

اس ام اس های ناب و زیبای رفاقتی

 

 

 

دود سیگار کفاف نمیدهد

دوسیبی بارکن رفیق

خاطره ها سنگینند

*******************************


رفیق

دلتنگ شدی پیش ماهم بیا

کمی غصه هست باهم میخوریم


*******************************


هی رفیق، دستت را بکش، لمس نکن زندگی ام را

میترسم تیغ تیز تنهاییم دستت را ببرد*******************************هی رفیق

ماندگار باش نه یادگار

من یادگاری زیاد دارم

 
*******************************iرفیق درسته ما تو دسته گرگاییم!

ولی مرام سگیمون سرجاشه*******************************همیشه رفیق پابرهنه ها باش

چون هیچ ریگی به کفششان نیست*******************************علف زیر پاتیم

رفیق خر نشی

ما رو بخوری


*******************************ارزش رفیق آنقدهست

که برایش پل عبورشوم

حتی اگرنگاهش به زیرپایش نیفتد


*******************************عشق + اهمیت = مادر

عشق + ترس = پدر

عشق + کمک = خواهر

عشق + دعوا = برادر

عشق + اهمیت + ترس + کمک + دعوا + زندگی = رفیق


*******************************به سلامتی کسی که وقتی بردم گفت:

اون رفیق منه

وقتی باختم گفت :

من رفیقتم