اس ام اس های زیبا مخصوص تولد

اس ام اس های زیبا مخصوص تولد

 

تولده دوستته؟ دنباله  متن قشنگی؟اینجا هرجور بخوای اس ام  اس داره

اگر تو نبودی عشق نبود
همین طور
اصراری برای زندگی
اگر تو نبودی
زمین یک زیرسیگاری گلی بود
جایی
برای خاموش کردن بی حوصلگی ها
اگر تو نبودی
من کاملا بیکار بودم
هیچ کاری در این دنیا ندارم
جز دوست داشتن تو

عزیزم تولدت مبارک
.
.
.


****************************************
.
.
.

عشـق

زیباترین واژه ی زندگيست

حقیقت عشق هم

بهتر از خود عشق است

تو معنای همه ی این واژه هایی

تولدت مبارک عشقم
.
.
.


****************************************
.
.
.
دوستت دارم
و این را روزی هزاربار
برایِ خودم تکرار میکنم

وسرمست میشوم ازداشتنت
همین که
بودنت ، سهم مَن است

تولدت مبارک عزیزم
.
.
.


****************************************
.
.
.

ای زیبایی محض ای آسمان بی کران مهربانی

کلامی می آفرینم تا با تو سخن بگویم

سالروز زمینی شدنت مبارک
.
.
.

****************************************
.
.
.
امشب قشنگترین شب زندگی هر آدمیه که تورو داشته باشه تو قشنگترین داشته منی،براهمیشه،عشق من تولدت مبارک…
.
.
.

****************************************
.
.
.
برﺍﻱ ﺭﻭﺯ ﻣﻴﻼﺩ ﺗﻦ ﻣﻦ
ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻡ ﭘﻴﺮﻫﻦ ﺷﺎﺩﻱ ﺑﭙﻮﺷﻲ

ﺑﻪ ﺭﺳﻢ ﻋﺎﺩﺕ ﺩﻳﺮﻳﻨﻪ ﺣﺘﻲ
ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺟﺎﻡ ﺳﺮﻣﺴﺘﻲ ﺑﻨﻮﺷﻲ

ﺑﺮﺍﻱ ﺭﻭﺯ ﻣﻴﻼﺩﻡ ﺍﮔﺮ ﺗﻮ
ﺑﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﺪﻳﻪ ﺍﻱ ﺍﺭﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻲ

ﻣﻨﻮ ﺑﺎ ﺧﻮﺩ ﺑﺒﺮ ﺗﺎ ﺍﻭﺝ ﺧﻮﺍﺳﺘﻦ
ﺑﮕﻮ ﺑﺎ ﻣﻦ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻣﻦ ﺯﻧﺪﻩ ﻫﺴﺘﻲ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻲ ﺗﻮ ﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯﻡ ﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ
ﺗﻮﻳﻲ ﺁﻏﺎﺯ ﺭﻭﺯ ﺑﻮﺩﻥ ﻣﻦ

ﻧﺬﺍﺭ ﭘﺎﻳﺎﻥ ﺍﻳﻦ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﺷﻴﺮﻳﻦ
ﺑﺸﻪ ﺑﻲ ﺗﻮ ﻏﻢ ﻓﺮﺳﻮﺩﻥ ﻣﻦ

ﻧﻤﻲ ﺧﻮﺍﻡ ﺍﺯ ﮔﻠﻬﺎﻱ ﺳﺮﺥ ﻭ ﺁﺑﻲ
ﺑﺮﺍﻳﻢ ﺗﺎﺝ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘﻲ ﺑﻴﺎﺭﻱ

ﺑﻪ ﺍﺭﺯﺷﻬﺎﻱ ﺍﻳﺜﺎﺭ ﻣﺤﺒﺖ
ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻢ ﺍﺷﮏ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺑﺒﺎﺭﻱ

ﺑﺬﺍﺭ ﺍﺯ ﺩﺍﻏﻲ ﺩﺳﺘﻬﺎﻱ ﺗﻨﻬﺎ
ﺑﮕﻴﺮﻩ ﻫﺮﻡ ﮔﺮﻣﺎ ﺑﺴﺘﺮ ﻣﻦ

ﺑﺬﺍﺭ ﺑﺎ ﺗﻮ ﺑﺴﻮﺯﻩ ﺟﺴﻢ ﺧﺴﺘﻢ
ﺑﺒﻴﻨﻲ ﺁﺗﺶ ﻭ ﺧﺎﮐﺴﺘﺮ ﻣﻦ

ﺗﻮ ﺍﯼ ﺗﻨﻬﺎ ﻧﻴﺎﺯ ﺯﻧﺪﻩ ﻣﻮﻧﺪﻥ
ﺑﮑﺶ ﺩﺳﺖ ﻧﻮﺍﺯﺵ ﺑﺮ ﺳﺮ ﻣﻦ

ﺑﻪ ﺗﻦ ﮐﻦ ﭘﻴﺮﻫﻨﻲ ﺭﻧﮓ ﻣﺤﺒﺖ
ﺍﮔﻪ ﺧﻮﺍﺳﺘﻲ ﺑﻴﺎﻳﻲ ﺩﻳﺪﻥ ﻣﻦ

ﮐﻪ ﻣﻦ ﺑﻲ ﺗﻮ ﻧﻪ ﺁﻏﺎﺯﻡ ﻧﻪ ﭘﺎﻳﺎﻥ
تویی پایان روز بودن من