دلایلی که باعث می شود عاشق جنس مخالف شوید!!

دلایلی که باعث می شود عاشق جنس مخالف شوید!!

 

شاید شما دقیقا ندانید چه چیزی باعث می شود عاشق کسی شوید. دلایلی وجود دارد که شما به خاطر آن ها عاشق شریک زندگیتان می شوید.

 

بر اساس نظر سنجی آنلاینی که انجام شده نتایجی کلی بدست آمده که نشان می دهد چه ملاکهایی برای زنان و مردان از اهمیت بالایی برای انتخاب شریک زندگیشان ، برخوردار است . در این نظر سنجی 697 مرد و زن مهم ترین ملاک های شریک زندگیشان را که بدون آن ادامه دادن رابطه برایشان غیر ممکن است را بیان نموده اند.

 

معلوم است خصوصیاتی که زنان و مردان به عنوان یکی از مهم ترین ملاک های زندگیشان در نظر گرفته اند و گفته اند که رابطه بدون آن غیر ممکن است ، صداقت است. صداقت با بدست آوردن 35 درصد در زنان و 30 درصد در مردان مهم ترین گزینه ی انتخابی برای ادامه زندگی با یک نفر بوده است.

 

جالب است بدانید دومین خصیصه مهم مردان در انتخاب زنان بعد از صداقت داشتن حس شوخ طبعی بوده است که البته این خوصیت از نظر زنان در پنجمین درجه اهمیت قرار دارد.

 

با وجود این که در این رده بندی برای  14 درصد مردان و 11 درصد زنان، داشتن حس شوخ طبعی اهمیت داشته است ولی به اشتباه نیفتید – زنان هم از مردانی که باعث شوند لبخند به لبشان بیاید خوششان می آید.

 

در هر دو جنس ، پنج خصیصه مهم عبارت بودند از : صداقت ، داشتن حس شوخ طبعی ، وفاداری ، اعتماد و دلسوزی. پس از این موارد زنان ، داشتن احساس متقابل و مهربانی را مهم تر دانسته اند در حالی که مردان به هوش و احترام رای دادند.

 

با این که پاسخ گویی مردان و زنان به این نظر سنجی کمی متفاوت بوده است ولی مهم نیست چه جنسیتی داشته باشید ملاک های اصلی برای داشتن یک رابطه شاد و سالم بین هر دو جنس یکسان است. و این مساله برای افرادی که به دنبال یک عشق پایدار هستند خبر خوبی است.