از دیدگاه طب سنتی روابط جنسی سالم چه فوایدی دارد؟

از دیدگاه طب سنتی روابط جنسی سالم چه فوایدی دارد؟

 

طب سنتی

 

از دیدگاه طب سنتی، برقراری رابطه جنسی سالم پیامدهای روانی و جسمی مثبتی برای همسران دارد و عدم‌برقراری رابطه جنسی در زمان نیاز منجر به بروز عواقب مختلف می‌شود.

 

به گزارش خبرنگار پرشین تک ؛ از دیدگاه طب سنتی، برقراری رابطه جنسی سالم پیامدهای روانی و جسمی مثبتی برای همسران دارد و عدم‌برقراری رابطه جنسی در زمان نیاز منجر به بروز عواقب مختلف می‌شود.

 

اثرات مفید آمیزش جنسی:

 

•  کاهش خشم و غضب
•   کاهش هم و غم و فکرهای وسواسی
•   سبک کردن بدن و کاهش تجمع مواد
•   افزایش اشتهای واقعی
•   افزایش هوشیاری و کارآیی ذهنی
•  افزایش نشاط و قوت بدنی

 

عوارض ترک آمیزش جنسی:

 

•  افزایش احتمال اضطراب و افسردگی
•   افزایش احتمال بروز بیماری وسواس
•   کسالت و کندذهنی
•  سنگینی کل بدن، سر و چشمها
•  کاهش اشتهای طبیعی
•   تنگی نفس و تپش قلب
•   عصبانیت و خشم و اندوه
•  درد در کشاله ران و بیضه‌ها.

 

یک رابطه جنسی موفق، رابطه‌ای است که در آن زن و مرد هر دو  به اوج لذت جنسی دست یابند و پس از آن احساس آرامش و خواب عمیق ایجاد شود.

 

زیان‌های افراط در آمیزش جنسی:

 

1 ــ  سرد و خشک شدن بدن
2 ــ  خروج بخش لطیف و روان از بدن
3 ــ  کاهش حرارت غریزی
4 ــ  ناتوانی در حواس بینایی و شنوایی
5 ــ  تب‌های سخت و سوزان.